Книга на мъдростта

Книга на мъдростта

Мисли и изречения за ръководство в живота

Автор: Е.Каз
Година на издаване: 2014
Брой страници: 452
Корици: твърди, лукс изпълнение
Размери: 11,5х14,5 см

Atea Books

97895489999823

Нов

22,00 лв.

Добавяне в списъка ми с желания

Книга на мъдростта

Мисли и изречения за ръководство в живота

Над 3000 мъдрости от цял свят

 

 

Книга на мъдростта е едно истинско съкровище, в което не можем да погледнем, без да пожелаем да станем по-добри. Ние усещаме, във всяка минута, нужда от верен и мъдър приятел. Такъв приятел е за всички тази книга. Когато и да се обърнем към него, ще го намерим готов да ни помогне с полезен съвет, с мъдро назидание, с вярно правило. Имаме пред себе си една постоянна пътеводна светлина. И всичко това ни се дава със скромност, присъща на мъдростта, без да се наранява нашето самолюбие, без да се излага на страдание нашата гордост. Една ръка се вдига да ни покаже правия път, по който трябва да вървим, и, като изпълни своята длъжност, изчезва, без да чака от нас нито похвала, нито благодарност.

Константин Величков


ВНИМАНИЕ! КНИГАТА Е С 3 РАЗЛИЧНИ КОРИЦИ.


Мисли и изречения за ръководство в живота от писатели,

философи и моралисти от всички времена и народи


Обхваща темите:

 

Съдържание

 

Предговор ......................................................................................7

Въведение ......................................................................................9

Човек ........................................................................................... 13

Живот .......................................................................................... 20

Време. Употреба на времето ..................................................... 27

Младост. Старост ....................................................................... 31

Човешка душа ............................................................................. 35

Самопознание ............................................................................. 39

Нравственост .............................................................................. 41

Съвест ......................................................................................... 44

Щастие ........................................................................................ 49

Нещастие. Скръб. Тегло ............................................................ 55

Навици. Наклонности ................................................................ 58

Свободна воля. Свобода ............................................................ 62

Дълг ................................................................................................67

Дълг и право ..................................................................................71

Безконечност. Бог .........................................................................73

Изкуство. Красота .........................................................................77

Добро. Благотворителност ........................................................ 80

Добрина. Снизходителност. Прошка ...................................... 84

Приятелство ...................................................................................88

Егоизъм. Себелюбие. Корист .................................................... 94

Кротост. Благосклонност ........................................................... 97

Слово ........................................................................................... 99

Правда ......................................................................................... 103

Сърце. Признателност. Обич .................................................... 107

Страсти ........................................................................................ 111

Ум. Разум. Разсъдък ................................................................... 115

Благоразумие. Предвидливост ................................................. 120

Наука ........................................................................................... 121

Добродетел ................................................................................. 125

Воля ............................................................................................ 130

Характер ..................................................................................... 135

Мъжество. Енергия ................................................................... 137

Търпение ..................................................................................... 141

Постоянство ............................................................................... 144

Умереност. Мярка ..................................................................... 147

Ред ............................................................................................... 148

Зло. Порок .................................................................................. 150

Искреност ................................................................................... 152

Лъжа. Измама ............................................................................ 154

Недостатъци. Слабости ............................................................ 156

Гордост.Високомерие .............................................................. 162

Честолюбие ............................................................................... 164

Тщеславие ................................................................................. 166

Скъперничество. Алчност ....................................................... 168

Леност. Бездействие ................................................................ 170

Обида. Неправда. Отмъстителност ...................................... 173

Гняв .............................................................................................175

Вежливост. Учтивост ............................................................. 180

Хигиена ..................................................................................... 182

Физически упражнения ....................................................... 186

Въздържание ........................................................................... 189

Труд ............................................................................................ 193

Икономия. Спестовност ...................................................... 200

Богатство ................................................................................. 204

Разкош ....................................................................................... 208

Разточителност. Дългове ..................................................... 210

Почитание ............................................................................... 213

Идеал. Понятие за по-хубаво .............................................. 216

Истина ...................................................................................... 218

Злословие. Клевета ................................................................ 223

Завист ........................................................................................ 226

Ласкателство ........................................................................... 228

Похвали .................................................................................... 230

Милосърдие ............................................................................. 231

Търпимост ............................................................................... 235

Разговор. Спор ........................................................................ 237

Семейство ................................................................................ 240

Общество ................................................................................. 249

Равенство ................................................................................. 253

Солидарност. Сдружение .................................................... 254

Народ. Отечество. Патриотизъм ....................................... 260

Просвета. Невежество ......................................................... 264

Възпитание. Образование ................................................... 266

Методи ...................................................................................... 269

Морално развитие ................................................................. 274

Дисциплина ............................................................................. 278

Могъщество на примера ...................................................... 281

Общо възпитание .................................................................. 285

Образование след училището ............................................. 286

Прочит и книги ....................................................................... 288

Изучаване на историята ....................................................... 295

Държава. Партии ................................................................... 298

Управление .............................................................................. 301

Изборно право ....................................................................... 305

Закон .......................................................................................... 310

Власт .......................................................................................... 313

Данък ......................................................................................... 315

Война. Военен дълг ................................................................ 317

Прогрес. Цивилизация ......................................................... 321

Правила за поведение ........................................................... 325

 

Мисли на велики мъже .....................................340

 

За войната ................................................................................. 341

За любовта ................................................................................ 368

За жените .................................................................................. 380

За брака ..................................................................................... 389

За обществото ......................................................................... 393

За морала .................................................................................. 406

За философията ...................................................................... 414

Азбучен показател на авторите .......................................... 419

Потребители, които купиха този продукт, купиха също:

Продукти в същата категория