Атеа Букс ЕООД е собственик на този уеб сайт, както и на цялото му принадлежащо съдържание.

С достъпа и използването на този уеб сайт вие се съгласявате с правата за ползване, описани по-долу. Обърнете внимание, че borsabolid.com може по всяко време и по своя преценка да променя правилата и условията. Поради тази причина borsabolid.com препоръчва редовното им прочитане. Последна проверка на тези правила е извършена на 2014-06-10.

Права за ползване

Съдържанието на този сайт може да се използва само за лична информация. Това означава, че можете да преглеждате, копирате, разпечатвате и разпространявате всички документи, публикувани тук от borsabolid.com при условие че това не е с цел комерсиализиране на съдържанието като такова, че borsabolid.com е уведомен за разпространението на документи и че всички авторски права, както и други предмети на собственост в съдържанието, са запазени.

Съдържанието на този сайт не може да се променя, препраща, възпроизвежда, публикува, лицензира, прехвърля или продава без предварително писмено съгласие от Атеа Букс ЕООД.

Свържете се с нас, в случай че имате въпроси, отнасящи се за нашето правно съдържание.

[email protected]